Brandpreventie

Het woord brandpreventie zegt het al: preventie zorgt ervoor dat desastreuze schade uitblijft of tot een minimum gereduceerd wordt. Brandpreventie is een lastige materie in het onderhoudsspectrum waar wij ons specialisme van hebben gemaakt.

Kwaliteit in brandveiligheid

De laatste jaren zien wij dat de eisen en voorschriften omtrent brandpreventie sterk zijn aangescherpt. BILTZ is als volwaardig partner op dit gebied in staat alle vraagstukken omtrent brandpreventie inhoudelijk te analyseren, kwalitatief goed uit te voeren en te rapporteren c.q. te certificeren.

  • Inventariseren en adviseren van vastgoed op het gebied van brandveiligheid
  • Uitvoering brandpreventieve werkzaamheden
  • Opstellen rapportage en logboek conform brandweer regelementen